Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations
Austria
Bosnia and Herzegovina, Hungary, Slovakia and Slovenia

Joint Statement on the Occasion of the 25th Budapest Pride Festival 

 

Joint Statement on the Occasion of the 25th Budapest Pride Festival  

On the occasion of the 25th Budapest Pride Festival, we, the undersigned embassies and cultural institutes, express our strong support for members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) community and their rights to equality, peaceful expression and assembly, and freedom from discrimination.  We note the important advocacy of LGBTI civil society organizations which are working to ensure that all individuals, regardless of sexual orientation or gender identity, receive the full protection of the law.  Respect for the rule of law and universal human rights are the foundations upon which democratic states are built.    

International human rights law is grounded on the broad premise that all individuals, regardless of sexual orientation or gender identity, are equal, and entitled to the same rights and freedoms without discrimination.  We reject and condemn acts of violence, harassment, and discrimination in all regions of the world committed against individuals on the basis of their sexual orientation or gender identity.  We support the fight against hate speech, violence, and discrimination targeting LGBTI individuals and communities at the international, regional, and national levels.  We encourage further steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation or gender identity, and stress the need for elected leaders and governments to show respect for and protect the rights of LGBTI persons.    

Celebrating diversity is an important way to promote respect for human rights.  Budapest Pride has the longest history of such events in the region, and we highlight its role in promoting equality of treatment and social acceptance for all LGBTI persons, and contributing to the creation of a more just and inclusive society. 

Signed by the Following Embassies and Cultural Institutes:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Austrian Cultural Forum Budapest, British Council, Instituto Cervantes, Instituto Camões, FinnAgora, Institut Français, Goethe-Institut, Italian Cultural Institute, Wallonie-Bruxelles International.

 

HUNGARIAN

 

Közös nyilatkozat a 25. Budapest Pride Fesztivál alkalmából

A 25. Budapest Pride Fesztivál alkalmából mi, az alul jelzett nagykövetségek és kulturális intézetek, támogatásunkról biztosítjuk a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) közösség tagjait, valamint jogukat az egyenlőséghez, a békés önkifejezéshez és gyülekezéshez és a diszkriminációmentességhez.  Elismeréssel illetjük az LMBTI civil szervezetek fontos jogvédő munkáját annak érdekében, hogy minden ember, szexuális irányultságától vagy nemi identitásától függetlenül, részesüljön a törvény egyenlő védelmében.  A jogállamiság és az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása azok az alapok, amelyekre a demokratikus államok épülnek. 

A nemzetközi emberi jog azon a tág előfeltevésen alapul, hogy szexuális irányultságtól vagy nemi identitástól függetlenül minden ember egyenlő, és ugyanazok az emberi- és szabadságjogok illetik meg diszkrimináció nélkül. Elutasítjuk és elítéljük a szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt célba vett egyének elleni erőszakos, zaklató és megkülönböztető cselekményeket a világ bármely táján. Támogatjuk az LMBTI egyének és közösségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd, erőszak és diszkrimináció elleni harcot nemzetközi, regionális és nemzeti szinteken.  Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében, függetlenül az egyének szexuális irányultságától vagy nemi identitásától, valamint fontosnak tartjuk, hogy a megválasztott vezetők és kormányok tiszteljék és védjék az LMBTI egyének jogait.

A sokféleség ünneplése fontos módja annak, hogy előmozdítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását. A Budapest Pride-nak van a legrégebbre visszanyúló története hasonló események tekintetében a régióban, és kiemeljük szerepét az LMBTI emberek egyenlő bánásmódjának és társadalmi elfogadásának az előmozdításában, mellyel hozzájárul egy befogadó társadalom kialakításához.

 

Az alábbi nagykövetségek és kulturális intézetek közös nyilatkozata:

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Dánia, Ecuador, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izrael, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Mexikó, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Új-Zéland nagykövetségei, British Council, Cervantes Intézet, Camões Intézet, FinnAgora, Francia Intézet, Goethe Intézet, Olasz Kultúrintézet, Osztrák Kulturális Fórum Budapest, Wallonie-Bruxelles International.