Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations
Austria
Bosnia and Herzegovina, Hungary, Slovakia and Slovenia

Joint Press Release on the Occasion of the 24th Budapest Pride Festival

 

The following joint press release is issued by the Embassies of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro,  The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, The United States, and the British Council.

Joint Press Release on the Occasion of the 24th Budapest Pride Festival

On the occasion of the 24th Budapest Pride Festival, we convey our support to members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) community and their right to equality, freedom from discrimination, and the right to assemble and express themselves peacefully and lawfully.  We note the important advocacy work of LGBTQ civil society organizations.   Respect for the rule of law and for human rights are the foundations upon which democratic states are built.  

International human rights law is grounded on the broad premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms without discrimination. On this is based our unshakeable view that human rights apply equally to every human being, regardless of sexual orientation or gender identity.  We reject and condemn acts of violence and discrimination in all regions of the world committed against individuals based on their sexual orientation or gender identity.  We welcome positive developments at the international, regional, and national levels in the fight against violence and discrimination targeting LGBTQ individuals and communities.  We encourage further steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation or gender identity, and stress the need for elected leaders and governments to show respect for and protect the rights of LGBTQ persons. 

Celebrating diversity is a sure way to promote respect for human rights.  Budapest Pride has the longest history of such events in East-Central Europe, and we support its role in promoting equality of treatment for all LGBTQ persons, and contributing to the creation of a more inclusive society.  

 

HUNGARIAN

 

Az alábbi sajtóközleményt közösen adják ki az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Dánia, Ecuador, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Mexikó, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovénia és Új-Zéland nagykövetségei és a British Council.

 

Közös sajtóközlemény a 24. Budapest Pride Fesztivál alkalmából

A 24. Budapest Pride Fesztivál alkalmából támogatásunkról biztosítjuk a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség tagjait, valamint jogukat az egyenlőséghez, diszkriminációmentességhez, gyülekezéshez és békés és törvényes önkifejezéshez.  Elismeréssel illetjük az LMBTQ civil szervezetek fontos jogvédő munkáját.  A jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása azok az alapok, amelyekre a demokratikus államok épülnek. 

A nemzetközi emberi jog azon a tágan értelmezett előfeltevésen  alapul, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkit ugyanazok az emberi- és szabadságjogok illetnek meg. Ezen alapul rendíthetetlen meggyőződésünk is, hogy az emberi jogok egyformán vonatkoznak valamennyi emberre, függetlenül az illető szexuális irányultságától vagy nemi identitásától. Elutasítjuk és elítéljük a szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt célba vett egyének elleni erőszakos és megkülönböztető cselekményeket a világ bármely táján. Üdvözöljük a nemzetközi, regionális és nemzeti szinteken végbement pozitív fejleményeket a szexuális irányultság és nemi identitás miatti erőszak és megkülönböztetés elleni harcban.   Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében, függetlenül az egyének szexuális irányultságától vagy nemi identitásától, valamint fontosnak tartjuk, hogy a megválasztott vezetők és kormányok tiszteljék és védjék az LMBTQ egyének jogait.

A sokféleség ünneplése biztos módja annak, hogy előmozdítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását. A Budapest Pride-nak van a leghosszabb története hasonló események tekintetében Kelet-Közép-Európában.  Támogatjuk szerepét az LMBTQ emberek egyenlőségének és egyenlő bánásmódjának előmozdításában, mellyel  hozzájárul egy befogadó társadalom kialakításához.